Tag Archives: tin-bds

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản tại VN

Vị trí: Đang cập nhật

Diện tích: Đang cập nhật

Theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Hãng luật PLF hệ thống hóa loại hình kinh doanh bất động sản mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoặc không được phép kinh doanhcác hoạt động sau: Đối với đất được […]

Ngân sách giảm thu nghìn tỉ khi cho doanh nghiệp chuyển lãi từ BĐS

Vị trí: Đang cập nhật

Diện tích: Đang cập nhật

Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN theo hướng cho phép DN được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo Vụ chính sách thuế – Bộ Tài chính, với giai đoạn hiện nay, thị trường bất động sản trầm lắng, đóng […]