Chuyên mục: Bán lại đất nền dự án Golden Bay cam ranh

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 4/3/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 4/3/2017 Do công việc cần đổi chổ ở nên cần bán lại một số mã căn: D16-32,D16-28,D16-29,D16-33,D16-26 dự án golden bay với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể resort […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 1/3/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 1/3/2017 Khách hàng cần tiền để kinh doanh nên bán một số mã căn: D17-25,D17-26,D17-27,D17-30,D16-31 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 25/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 25/2/2017 Khách hàng kẹt nợ nên cần bán lại một số mã căn: D17-20,D17-21,D17-22,D17-29,D17-28 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể resort […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ  ngày 22/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ  ngày 22/2/2017 Công ty Hưng Thịnh tung ra thị trường với một số mã căn: D17-07,D17-12,D17-13,D17-18,D17-19 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 18/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 18/2/2017 Đi định cư cần bán gấp một số mã căn: D16-03A,D16-03B,D17-03A,D17-03A,D17-04 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể resort thuộc KDL […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 15/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 15/2/2017 Gia đình của khách hàng cần tiền lo việc, bán gấp một số mã căn: D16-12,D16-13,D16-14,D16-07,D16-04 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 11/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 11/2/2017 Khách hàng cần bán một số mã căn: D16-15A, D16-16, D16-17, D16-18, D16-19  dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể resort thuộc […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 8/2/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh ngày 8/2/2017 Khách hàng có việc đột xuất cần tiền nên bán một số mã căn: D16-06A,D16-06B,D16-11A,D16-11B,D16-15A dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 17/1/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt  ngày 17/1/2017 Khách hàng kinh doanh lỗ nên sang nhượng lại một số mã căn: D17-06B,D17-05A,D17-05B,D16-05A,D16-05B dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm […]

Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 14/1/2017

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 14/1/2017 Do chuyển công tác vào Bắc nên bán một số mã căn: D17-14A, D17-14B, D17-11A, D17-11B, D17-06A dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự […]

ban-lai-du-an-golden-bay-cam-ranh
Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 07/10/2016

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá tốt ngày 07/10/2016 Cần tiền nên khách hàng sang nhượng một số mã căn: D16-09,D16-10,D16-02,D16-01B,D16-01A dự án golden bay với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong quần thể resort […]

ban-lai-du-an-golden-bay-cam-ranh
Bán giá gốc

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 05/10/2016

Vị trí: Nằm trong quần thể resort thuộc KDL Quốc Tế Bắc Bán Đảo Cam Ranh

Từ khóa: ,,,

Bán lại dự án golden bay cam ranh giá rẻ ngày 05/10/2016 Khách hàng mua sỉ cần nhượng lại một số mã căn : D16-07,D16-12,D16-13,D16-14,D16-08 dự án golden bay cam ranh với giá gốc chủ đầu tư hưng thịnh. Liên hệ để biết giá bán: Điện thoại: 090.139.1268 – Email: huuthanh.info@gmail.com Tổng quan sợ lược dự án: Vị trí :Nằm trong […]