Ngân sách giảm thu nghìn tỉ khi cho doanh nghiệp chuyển lãi từ BĐS

Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN theo hướng cho phép DN được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Vụ chính sách thuế – Bộ Tài chính, với giai đoạn hiện nay, thị trường bất động sản trầm lắng, đóng băng, nhiều DN đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thua lỗ. Quy định hiện hành cho phép DN được lấy phần lãi từ hoạt động kinh doanh khác bù trừ cho lỗ từ chuyển nhượng bất động sản. Như vậy, DN mới chỉ được bù trừ một chiều mà lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản không được bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh khác.

Trên thực tế, nhiều DN đi vay vốn ngân hàng nhưng sau đó gặp khó khăn về tài chính, không trả được nợ nên phải bán bất động sản đi. Quy định hiện hành dẫn đến một bất cập là khi bán bất động sản có lãi thì DN phải nộp thuế ngay mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đang thua lỗ. Nhiều trường hợp DN nộp thuế xong, số tiền còn lại cũng không đủ để trả ngân hàng.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đồng thời góp phần xử lý nợ xấu cần bổ sung quy định bù trừ lãi từ chuyển nhượng BĐS với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đề xuất DN được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động kinh doanh khác, Bộ Tài chính cũng đã có những đánh giá tác động của đề xuất. Theo Bộ Tài chính, việc bù trừ lãi lỗ là thực hiện trên sổ sách của doanh nghiệp, còn khoản tiền có được do bán tài sản bảo đảm vẫn dùng để trả nợ ngân hàng, nếu sau khi bù trừ mà còn thu nhập thì doanh nghiệp có tài sản bảo đảm sẽ kê khai, nộp thuế TNDN cùng với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tạm nộp theo quý, quyết toán theo năm), chứ không phải nộp ngay trong vòng 10 ngày kể từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế (là thời điểm chuyển nhượng bất động sản).

Đồng thời, nếu cho phép doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng góp phần giảm thủ tục hành chính bởi vì doanh nghiệp không cần phải hạch toán riêng thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ các doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN) và cũng không phải kê khai, nộp thuế riêng trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với khoản thu nhập này.

Để phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho bổ sung quy định doanh nghiệp được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính việc cho bù trừ như trên cũng có nhược điểm là gây mất nguồn thu của địa phương nơi có bất động sản được chuyển nhượng bởi vì doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế tại trụ sở chính.

Đây là một trong những quy định đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Luật về thuế, đang được lấy ý kiến công khai.

“Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho nghiên cứu để bổ sung quy định tại Nghị định về quản lý thuế theo hướng doanh nghiệp có thu nhập từ bất động sản vẫn kê khai, nộp thuế cùng với thu nhập từ sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, nhưng sẽ có tiêu thức để phân bổ nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản cho địa phương nơi có bất động sản được chuyển nhượng”. Bộ Tài chính cũng có đánh giá tác động của đề xuất tới thu NSNN. Theo Bộ, thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS năm 2014 ước đạt 10.333 tỷ đồng. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi trước thuế năm 2014 là 333,6%, doanh nghiệp lỗ chiếm khoảng 66,4%. Tức là có thể giả định trong số DN đang lỗ có khoảng 30% DN nộp thuế chuyển nhượng bất động sản. Lãi từ bán bất động sản nhỏ hơn lỗ hiện có của DN. Khi áp dụng quy định bù trừ lãi từ bán bất động sản cho hoạt động kinh doanh khác thì ngân sách sẽ giảm thu khoảng 3.000 tỷ đồng.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

 

    ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ & THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

    Chúng tôi sẽ gửi ngay khi nhận được thông tin của Anh/Chị. Chân thành cám ơn!

    LH Phòng Kinh Doanh: 090 139 1268