Cơ chế cải tạo chung cư cũ: Cần hài hòa giữa các bên

Chung cư trên địa bàn trên thành phố Hồ Chí Minh đang cần cải tạo khá nhiều, những nỗi lo về chất lượng sống, độ nguy hiểm ngày càng tăng cao. Do đó, cơ chế cải tạo chung cư cũ cần đưa ra sao cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Chủ đầu tư cần chứng minh thực lực:

Hiện việc cải tạo chung cư cũ vướng rất nhiều từ quy hoạch đến tái định cứ. Không phải họ dân nào của chung cư cũ có thể mua can ho gia re ngay được, do đó, chi phí đền bù cần thỏa đáng. 

Cơ chế cải tạo chung cư cũ quan trọng nhất không chỉ là những sơ đồ trên giấy mà các chủ đẩu tư cần chứng minh được năng lực tài chính của doanh nghiệp mình, tránh tính trạng hồ sơ ảo, khiến công trình không xây dựng được. 

Chủ đầu tư thì quan sát cơ chế cải tạo chung cư cũ của Nhà nước vì doanh nghiệp nào cũng cần lợi nhuận, nhưng bài toán này cân bằng giữa lợi ích và trách nhiệm. Không thể kêu doanh nghiệp bắt trâu đi cày mà chưa rõ những quy định của Nhà nước. 

Do đó, giữa Nhà nước cần có tiếng nói chung trong việc xây dựng, cũng như những chi phí liên quan đến việc bền bù giải tỏa trong những chung cư cũ. 

Hòa hài lợi ích với hộ dân:

Ta có thể nhận thấy phần lớn dân cư của chung cư đều đã sinh sống hơn mấy chục năm, nên việc sao cho họ đồng ý với chi phí giải tỏa hoặc tạo điều kiện tái định cư ở các dự án khác là vấn đề lớn.

Việc này đòi hỏi phải có sự hài hòa lợi ích 3 bên: Nhà nước, doanh nghiệp và cư dân. Nhà nước cần tạo những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong cơ chế cải tạo chung cư cũ để tạo điều kiện cho dianh nghiệp tham gia đấu giá nhiều. Đồng thời, cần đưa ra những quy định thỏa thuận giữa hai bên người dân và doanh nghiệp cùng có điểm chung.

Đồng thời cư dân cần doanh nghiệp chứng minh được khả năng tái định cư tốt nhất trước khi cải tạo chung cư cũ. Còn doanh nghiệp cần đưa ra những mức hỗ trợ, đền bù phù hợp để đạt đến những thỏa thuận tốt nhất, tránh mất thời gian.